گروه قانون در تدوین پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی نقش نداشت

تاریخ نشر: 1401/05/28 کد خبر: 7abqnkwb
به دنبال اعتراض گسترده تشکل های مدنی به پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی یکی از اعضای "گروه قانون" اعلام کرد نقشی در پیش نویس تدوین قانون تشکل های اجتماعی نداشته است

Image title


مجله آب ایرانبه دنبال اعتراض گسترده تشکل های مدنی به پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی یکی از اعضای "گروه قانون" اعلام کرد نقشی در پیش نویس تدوین قانون تشکل های اجتماعی نداشته است. گل خانم باقری نیا یکی از اعضای گروه موسوم به گروه قانون با رد این ادعا که پیش نویس مرکز پژوهش های مجلس مورد تایید این گروه است در گفتگو با مجله آب ایران گفت: گروه قانون به هیچ وجه در تدوین پیش نویس مرکز پژوهش ها شرکت نداشته است.

وی ادامه داد: گروه قانون بنا به دعوت مرکز پژوهش های مجلس، همچون تشکل های دیگری که به این مرکز دعوت می شدند حدود پنج جلسه در مورد چالش های فقدان قانون تشکل های غیر دولتی با متولیان گفتگو کرده است. باقری نیا تاکید کرد: انچه بعنوان قانون در مرکز پژوهشهای مجلس تدوین شده است با نقطه نظرات مافاصله معناداری دارد . باقری نیا یاد آور شد : درسال۱۳۸۶ که شورای هماهنگی برگزاری همایش های سازمانهای غیردولتی نشست تهران را برگزار کرد کارگروه قانون پیگیری قوانین و مقرارت سازمانهای غیردولتی شکل گرفت. وی افزود: کارگروه قانون از بدو تشکیل بر ضرورت تدوین قانونی برای سازمانهای غیردولتی اعتقاد داشت و در جهت تحقق ان تلاش کرد و ۱۵ محور واصل را بعنوان معیار ‌شاخص ارزیابی هر قانونی که برای سازمانهای غیردولتی تدوین گردد مشخص نموده است و هر گونه طرح یا لایحه را با آن شاخص مورد ارزیابی قرار می دهد .این فعال شناخته شده ان جی اویی اظهار داشت: در سال ۱۳۸۷ با کمک نمایندگان طرح قانون را به مجلس ارایه دادیم که بعد از تصویب ۲۶ ماده آن در صحن مجلس به دلیل اینکه مصوبات مجلس با روح قانون فاصله گرفته بود با کمک نمایندگان همراه این قانون از دستور خارج شد. وی با اشاره به متن پیش نویسی که اخیرا منتشر و مورد انتقاد برخی تشکل ها نیز قرار گرفت یاداور شد : پس از پس گرفتن قانون از مجلس مجددا متن پیش نویسی با همراهی سایر سازمانهای غیر دولتی تهیه شده است.


دیدگاه ها
شما نیز دیدگاه خود را ثبت نمایید
نام *
پست الکترونیک *
2 + 2 =