سد های در دست اجرا مورد بازنگری قرار می گیرند

تاریخ نشر: 1401/04/14 کد خبر: kf3a433y
در اولین اقدام اصلاحی در وزارت نیرو پس از تغییر ساختاری و مدیریتی در شرکت مدیریت منابع آب ایران دستور بازنگری و تدقیق در مطالعات سدهای در حال اجرای وزارت نیرو صادر شد. از نکات منفی این نامه می توان به نادیده انگاری ذی نفعان در بازنگری جدید و واگذاری امر بازبینی به شرکت های مشاوری است که خود بخش اصلی بروز فاجعه های زیستی محیطی ناشی از ساخت سدها در ایران هستند. امید است قبل از هر گونه بازبینی نقش شرکت های مشاور در ناکارامدی سدهای کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.باید دید این اقدام وزارت نیرو گامی است برای تغییر روندهای گذشته یا فراری است رو به جلو

Image title

مجله آب ایران : پس از سالها مقاومت در اولین اقدام اصلاحی در وزارت نیرو پس از تغییر ساختاری و مدیریتی در شرکت مدیریت منابع آب ایران دستور بازنگری و تدقیق در مطالعات سدهای در حال اجرای وزارت نیرو صادر شد. در نامه ایی که توسط محمد جوانبخت معاون آب و آبفای شرکت مدیریت منابع آب ایران صادر شده است بر بازنگری و تدقیق در مطالعات سدهای در دست اجرا تاکید شده است. از نکات منفی این نامه می توان به نادیده انگاری ذی نفعان در بازنگری جدید و واگذاری امر بازبینی به شرکت های مشاوری است که خود بخش اصلی بروز فاجعه های زیستی محیطی ناشی از ساخت سدها در ایران هستند. امید است قبل از هر گونه بازبینی نقش شرکت های مشاور در ناکارامدی سدهای کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. به نظر می رسد این تغییرات همراستا با افزایش فشارهای اجتماعی و آشکار شدن تبعات محیط زیستی پروژه های عمرانی وزارت نیرو و ورود کمسیون اصل ۹۰ و تصویب تحقیق و تفحص پروژه های سازه ایی وزارت نیرو در مجلس باشد. باید دید این اقدام وزارت نیرو گامی است برای تغییر روندهای گذشته یا فراری است رو به جلو


متن کامل نامه را می توانید از قسمت پایین دانلود کنید.


فایل های قابل دانلود
دیدگاه ها
شما نیز دیدگاه خود را ثبت نمایید
نام *
پست الکترونیک *
5 + 6 =