بیانیه کمپین حمایت از زاگرس مهربان در رابطه با جایزه محیط زیستی مهرگان

تاریخ نشر: 1400/01/17 کد خبر: m657v9j5
کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان از سوی داوران جایزه مهرگان به عنوان یکی از چند مجموعه برتر محیط زیستی ایران برگزیده شد،


 کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان از سوی داوران جایزه مهرگان به عنوان یکی از چند مجموعه برتر محیط زیستی ایران برگزیده شد، در این راستا می بایست نکاتی خطاب به شهروندان و مخاطبان کمپین در میان بگذاریم.

کمپین محیط زیستی حمایت از زاگرس مهربان ضمن تشکر از تمامی دست اندرکاران جایزه مهرگان، اعلام می کند تصمیم داوران مذکور را پذیرفته و آقای یوسف فرهادی بابادی را به عنوان یکی از اعضا و فعالین خود برای ادای احترام متقابل به تصمیم داوران معرفی می کند.

 کما کان معتقدیم که نباید تمرکزمان را بر آنچه انجام داده‏ ایم بگذاریم چراکه عرصه محیط زیست به دلیل «ندانم کاری ها»، «کج اندیشی ها» و «فرصت طلبی های روالمند شده» امروز در مخاطره جدی است و ما باید این توانایی را داشته باشم که از دید آیندگان به رفتار خود نگاه کنیم! عمل و نگاه از دیدگاه آیندگان ما را از کنش های «همایشی و نمایشی» بیرون خواهد آورد و زمینه طرح اندازی برنامه های جدی را مورد بحث قرار خواهد داد.


نکته دوم این است که اکثر جشنواره های محیط زیستی مرسوم کشور به فضایی برای خودمانی کردن و رام کردن فعالان محیط زیستی تبدیل شده است، جهت گیری به سمت یک جشنواره مستقل محیط زیستی یعنی که نگاه فانتزی؛ حکومتی و کلاسیک به محیط زیست را کنار بگذریم و بر سیاست ورزی محیط زیستی تاکید ورزیم، آنگاه رسمیت بخشیدن به فعالیت کمپین های محیط زیستی از منظری کلی تر و حیاتی تر روی خواهد داد. در ادامه همین روند خواهد بود که جشنواره و جوایز چالشی جدی برای مواجه با تخریبگران محیط زیست و مواجه با فرهنگ بی کیفری خواهند بود.

برای طراحی یک جایزه پویا و همه جانبه و پرهیز از «تقدیر های تقلیل گرایانه و حداقلی » بسیار نیکو خواهد بود که نگاهمان را به محیط زیست از گفتمان های رایج به گفتمان های طبیعت گرای مبتنی بر عدالت محیط زیستی تغییر دهیم و هرچه بیشتر تلاش کنیم عدالت و مسئولیت اجتماعی را جایگزین نگرانی های سابق سازیم. محیط زیست یک بحران اجتماعی است و رمز موفقیت ما در مقابل این بحران نیز در نگاه اجتماعی به آن است و نه توجیه طبیعی بودن آن.

 در آخر بار دیگر از همه فعالان جایز مهرگان تشکر می کنیم و امیدواریم راه آینده راه خرد و گفتگو برای محیط زیست باشد.

دیدگاه ها
شما نیز دیدگاه خود را ثبت نمایید
نام *
پست الکترونیک *
4 + 8 =